20/07/2020
bảng giá thuê tạp vụ

Bảng Giá thuê tạp vụ

Hoàn mỹ cung cấp dịch vụ cho thuê tạp vụ theo giờ với giá thành rất phù hợp cho quý khách hàng. Với giá thuê tạp vụ theo giờ khoảng 55.000vnđ trên giờ/ngày.